NFT котиків знайшли свій дім

100% коштів йде на ЗСУ

Політика конфіденційності та захисту персональних даних

Дата набрання чинності: 27.01.2023

Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика») діє відносно всієї інформації, яку отримує Веб-сайт UACatsDivision (далі – «Адміністратор»), що розміщений за адресою в мережі Інтернет: website.com (далі – «Веб-сайт») від Користувача під час використання Веб-сайту. 

Звертаємо Вашу увагу, що дану Політику конфіденційності підготовлено з урахуванням останніх змін в законодавстві, що регулює захист персональних даних, зокрема, з урахуванням вимог Загального регламенту захисту даних (Регламент ЄС № 2016/679 від 27.04.2016 року або «GDPR» - General Data Protection Regulation). 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Даним пунктом визначається інтерпретація наведених нижче термінів та дефініцій, які використовуються у цій Політиці. 

«Веб-сайт» – веб-сторінка, розташована на доменному імені: website.com та керована Адміністратором, включаючи сукупність всієї розміщеної на веб-сторінці інформації, текстів, графічних елементів, елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також інформаційних і технічних засобів. Термін «Веб-сайт» охоплює посилання на інші відкриті чи закриті веб-ресурси, що використовуються для забезпечення діяльності веб-сторінки та контролюються Адміністрацією.  

«Користувач» – будь-яка фізична особа, яка має доступ до Веб-сайту за допомогою мережі Інтернет. 

«Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної фізичної особи (суб'єкта персональних даних). 

«Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення персональних даних. 

«Конфіденційність персональних даних» – обов'язкове для дотримання Адміністрацією або іншою особою, яка одержала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави. 

«IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудована за протоколом IP, що дозволяє ідентифікувати місце розташування та інші відомості про Користувача. 

Всі терміни та дефініції, не визначені цим розділом, тлумачаться у значенні, встановленому чинним законодавством України, а при відсутності такого визначення – в їх звичайному розумінні. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Використання Користувачем даного Веб-сайту означає автоматичну і повну згоду Користувача з цією Політикою та її умовами. 

У разі, якщо Користувач не згоден з умовами цієї Політики, останній зобов'язаний припинити використання Веб-сайту і негайно покинути його.  

Дійсна Політика застосовується до Веб-сайту або іншого веб-сайту, систем та/або програмного забезпечення (ПЗ), на якому розміщені виготовлені Адміністратором матеріали. 

Адміністратор не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Веб-сайті. 

Адміністратор не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем. 

Адміністратор є контролером персональних даних авторизованих Користувачів. Контролером персональних даних є особа, яка визначає, для чого (з якою метою) і яким чином здійснюється збір персональних даних. 

ВІКОВІ ОБМЕЖЕННЯ 

Користуючись Веб-сайтом, Користувач підтверджує, що досяг відповідного віку, який дозволяє йому самостійно давати згоду на обробку персональних даних Користувача. 

У разі, якщо Користувач має сумніви щодо того, чи може він самостійно давати згоду на обробку персональних даних, він повинен звернутися до уповноваженого органу з питань захисту персональних даних, у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ 

Дійсна Політика встановлює зобов'язання Адміністратора щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає Адміністратору при використанні Веб-сайту. 

Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики, надаються Користувачем, шляхом безпосереднього перебування на Веб-сайті, а також заповнення додаткових форм. До таких Персональних даних відносяться: 

 • прізвище, ім’я та по-батькове Користувача;
 • платіжна інформація Користувача (зокрема, але не виключно, адреса електронної пошти, адреса криптовалютного гаманця тощо);
 • інші Персональні дані Користувача

Адміністратор залишає за собою право автоматичного збору (в процесі перегляду Веб-сайту або його окремих сторінок Користувачем) наступних даних: 

 • IP-адреси та інші дані про електронно-обчислювальний пристрій (комп'ютер, телефон, планшет тощо) Користувача;
 • інформації про Сookies, що зберігаються у браузері Користувача;
 • інформації про браузер Користувача, у т.ч. найменування, версію браузера тощо
 • часу доступу на Веб-сайт;
 • адреси сторінок Веб-сайту, які переглядав Користувач;
 • адреси попередніх сторінок, з яких було отримано доступ до Веб-сайту

Відключення Користувачем функції збору Сookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту.  

Сайт здійснює збір конфіденційних даних, передбачених цим розділом Політики, у тому числі, з метою виявлення та вирішення технічних проблем та контролю навантаження на Веб-сайт, а також для проведення статистичних підрахунків ефективності внутрішніх матеріалів Веб-сайту. 

Будь-яка інші Персональні дані, не обумовлені вище, підлягають надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених цією Політикою. 

ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА 

Адміністратор може використовувати Персональні дані Користувача в цілях:  

 • ідентифікації Користувача для приєднання до договору публічної оферти дистанційним способом
 • надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Веб-сайту або іншого веб-сайту, систем та/або програмного забезпечення (ПЗ)
 • встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Веб-сайту або іншого веб-сайту, систем та/або програмного забезпечення (ПЗ), обробку запитів і заявок від Користувача
 • визначення місця розташування Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства
 • підтвердження достовірності та повноти Персональних даних, наданих Користувачем
 • повідомлення Користувача про результати запитів, заявок та виконання інших дій, здійснених на Веб-сайті
 • надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Веб-сайту або іншого веб-сайту, систем та/або програмного забезпечення (ПЗ)

Персональні дані Користувача можуть бути використані для інших цілей, не передбачених цією Політикою. 

ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ 

Адміністратор Веб-сайту зберігає Персональні дані Користувача до моменту необхідності використання таких Персональних даних з метою, зазначеною у цій Політиці. 

У разі, якщо Адміністратор Веб-сайту не потребуватиме Персональних даних Користувача або їх частини, а також не потребуватиме їх зберігання, відповідно до вимог чинного законодавства, такі Персональні дані підлягають видаленню або подальшому зберіганню у такий спосіб, що унеможливлює ідентифікацію Користувача. 

ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Обробка Персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строків, будь-яким законним способом, в тому числі, в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.  

Користувач своїм перебуванням на Веб-сайті автоматично погоджується з тим, що Адміністратор має право передавати Персональні дані третім особам, виключно з метою цієї Політики. 

Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади лише за наявності законних підстав і відповідної вимоги з боку останніх. 

У разі втрати або розголошення Персональних даних, Адміністратор, за такої можливості, інформує Користувача про втрату або розголошення Персональних даних будь-якими доступними їй методами. 

Адміністратор вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту Персональних даних від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб. 

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Адміністратор зобов'язується і гарантує наступне:  

 • використовувати будь-яку отриману інформацію виключно для здійснення мети цієї Політики
 • забезпечити збереження Персональних даних Користувача
 • не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розголошення іншими можливими способами Персональних даних Користувача
 • вживати заходів обережності для захисту Персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті
 • здійснити блокування Персональних даних Користувача з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника, або уповноваженого органу щодо захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

У разі невиконання зобов’язань, визначених цією Політикою, Адміністратор несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.  

У разі втрати або розголошення Персональної даних Користувача, Адміністратор не несе відповідальності, якщо така інформація: 

 • стала або була публічною на момент втрати або розголошення
 • була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністратором від Користувача
 • була розголошена за згодою Користувача

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

Користувач і Адміністратор вирішують розбіжності, що виникають з відносин, на які поширюється дана Політика, шляхом переговорів. 

У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, спір підлягає врегулюванню у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України. 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Адміністратор має право вносити зміни в дійсну Політику без згоди і повідомлення Користувача.  

Оновлена редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено такою редакцією Політики.  

Дійсна Політика розміщена на Веб-сайті за адресою в мережі Інтернет: website.com. 

Дійсна Політика відповідає вимогам законодавства України про захист персональних даних і містить докладні відомості щодо даних, які збираються, цілі, способи їх збору, обробки, використання і захисту. 

Примітка для користувачів з Європейського Союзу: діюча Політика підготовлена на виконання обов'язків, передбачених Загальною регламентом щодо захисту даних (Регламент ЄС № 2016/679 від 27.04.2016 року або GDPR - General Data Protection Regulation). 

Всі пропозиції або питання по дійсній Політиці слід повідомляти через контакти, розміщені на Веб-сайті.  

Текст цієї Політики викладено українською мовою.